Wednesday, October 3, 2012

कविता

तुझ्या स्वप्नाळू डोळ्यांवरती, केलेली एक कविता होती

घेऊन स्फूर्ती, जुळवून यमके चार कडव्यांवर नेली होती
तुझ्या स्वप्नाळू डोळ्यांवरती, केलेली एक कविता होती

तुझाही चश्मा अन माझाही चश्मा, भेदून पार गेली होती
तुझ्या स्वप्नाळू डोळ्यांवरती, केलेली एक कविता होती

नव्या वहीवर, नव्या पेनाने, जुन्याच शब्दांत खरडली होती
 तुझ्या स्वप्नाळू डोळ्यांवरती, केलेली एक कविता होती

कागद फाडून, बोळा करून, नेम धरून मारली होती
 तुझ्या स्वप्नाळू डोळ्यांवरती, केलेली एक कविता होती

चुकून चष्मेवाल्या तुझ्या मैत्रीणीला लागली होती
 तुझ्या - नव्हे  तिच्याच स्वप्नाळू डोळ्यांवरती, केलेली एक कविता होती